anad-jędrysiak-nieruchomości anad-jędrysiak-nieruchomości anad-jędrysiak-nieruchomości

Obsługa finansowo - księgowaDrukuj

Prowadzenie ewidencji księgowej w licencjonowanym programie finansowo-księgowym, zgodnie z uchwałą Wspólnoty Mieszkaniowej i obowiązującymi przepisami

 • prowadzenie ewidencji rachunkowej, obejmującej przychody i koszty dotyczące nieruchomości wspólnej (ewidencjonowanie i księgowanie wpłat właścicieli, rozliczanie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, rozliczanie mediów),
 • dokonywanie rozliczeń indywidualnych z właścicielami lokali, zgodnie z przepisami ustawy o własności lokali,
 • opracowywanie projektów rocznych planów gospodarczych zarządzania nieruchomością wspólną,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • przygotowywanie sprawozdań Wspólnoty dla Głównego Urzędu Statystycznego, deklaracji i rozliczeń podatkowych oraz innych sprawozdań, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • przechowywanie dokumentacji statystycznej, księgowej i podatkowej Wspólnoty, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • przygotowywanie oraz dostarczanie właścicielom lokali powiadomień o wymiarze opłat,
 • dokonywanie analiz kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej.

Obsługa należności

 • bieżąca analiza należności krótkoterminowych, długoterminowych oraz roszczeń spornych,
 • przygotowywanie wezwań do zapłaty,
 • naliczanie odsetek od zadłużenia,
 • przygotowywanie odpowiednich dokumentów dotyczących zadłużeń dla kancelarii prawnej,
 • telefoniczne oraz osobiste udzielanie informacji o stanie płatności,

Obsługa finansowa

 • pomoc przy otwarciu rachunku bankowego dla Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • dokonywanie rozliczeń w imieniu Wspólnoty poprzez rachunek bankowy lub w przypadku braku umocowania do dokonywania w/w rozliczeń – przygotowywanie przelewów,
 • analiza płynności finansowej.

Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

1. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze (art.5 ust.2 RODO),
2. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
3. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
5. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
6. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
7. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
8. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
9. klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna” (w bloku „Akty prawne”).