anad-jędrysiak-nieruchomości anad-jędrysiak-nieruchomości anad-jędrysiak-nieruchomości

Obsługa technicznaDrukuj

Obsługa techniczna

  • przechowywanie dokumentacji technicznej nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  • prowadzenie książki obiektu budowlanego wraz z załączoną dokumentacją techniczną nieruchomości wspólnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  • przygotowanie zleceń kontroli technicznych oraz okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących wyposażenie techniczne zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
  • analiza potrzeb remontowych i wskazywanie niezbędnych działań w zakresie prac remontowych i inwestycyjnych,
  • przedstawianie projektów planów remontów niezbędnych do wykonania,
  • zbieranie ofert od wykonawców robót budowlanych (organizowanie konkursów ofert), uczestniczenie w negocjowaniu cen i warunków umów oraz załatwianie wszelkich formalności związanych z ich zawieraniem,
  • zlecanie bieżących napraw i konserwacji budynku,
  • kontrola nad prawidłowością realizacji umów na prace konserwacyjne, remontowe i modernizacyjne oraz uczestniczenie w odbiorach końcowych robót.

Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

1. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze (art.5 ust.2 RODO),
2. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
3. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
5. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
6. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
7. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
8. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
9. klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna” (w bloku „Akty prawne”).