anad-jędrysiak-nieruchomości anad-jędrysiak-nieruchomości anad-jędrysiak-nieruchomości

Obsługa administracyjnaDrukuj

POMOC W ORGANIZACJI WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

 • prowadzenie pierwszego zebrania Ogółu Właścicieli lokali, przygotowanie odpowiednich zawiadomień, projektów uchwał oraz określenie sposobu zarządu nieruchomością wspólną,
 • pomoc w przejęciu nieruchomości od dewelopera, gminy, spółdzielni mieszkaniowej,
 • uzyskanie numeru statystycznego REGON,
 • założenie rachunku bankowego Wspólnoty Mieszkaniowej w wybranym banku,
 • zgłoszenie Wspólnoty do właściwego urzędu skarbowego w celu uzyskania numeru NIP,
 • pomoc w tworzeniu statutu Wspólnoty Mieszkaniowej oraz regulaminu porządku domowego.

 

BIEŻĄCA OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA

 • doprowadzenie do protokolarnego przejęcia zarządu nieruchomością wspólną od Wspólnoty Mieszkaniowej, obejmującego:
  • weryfikację i kontrolę wszystkich obowiązkowych z mocy prawa dokumentów prawnych, finansowych i technicznych,
  • weryfikację i kontrolę wszelkich dokumentów dotyczących gwarancji na zainstalowane w budynkach i na terenie nieruchomości urządzenia,
  • prowadzenie negocjacji z poprzednim zarządcą zmierzających do uzyskania wszelkich brakujących lub niekompletnych dokumentów,
  • informowanie Zarządu Wspólnoty o wszelkich zaobserwowanych brakach i nieprawidłowościach,
  • sporządzenie protokołu przejęcia nieruchomości,
 • zbieranie ofert od usługodawców, uczestniczenie przy negocjowaniu cen i warunków zawieranych przez wspólnotę umów oraz kontrola ich wykonania w zakresie:
  • dostawy usług komunalnych i mediów w zakresie prawidłowego funkcjonowania nieruchomości,
  • utrzymania porządku i czystości w nieruchomości wspólnej,
  • konserwacji domofonów,
  • konserwacji urządzeń technicznych umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z oświetlenia, centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody, gazu, dźwigów osobowych, zbiorczej anteny telewizyjnej i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej,
  • ubezpieczenia nieruchomości wspólnej,
  • innych umów zapewniających prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości,
 • prowadzenie i aktualizacja ewidencji lokali oraz ich właścicieli wraz z przypadającymi im udziałami w nieruchomości wspólnej,
 • bieżąca obsługa informacyjna właścicieli lokali w sprawach dotyczących nieruchomości wspólnej oraz poszczególnych lokali w uzgodnionych godzinach,
 • powiadamianie właścicieli lokali o zmianie wysokości opłat związanych z dostawami mediów oraz usług dla nieruchomości wspólnej,
 • zapewnienie właścicielom informacji o sytuacji finansowej wspólnoty i stanie technicznym oraz zapewnienie dostępu do jej dokumentów,
 • przygotowanie oraz doręczanie książeczek opłat właścicielom lokali,
 • dokonywanie odczytów i prowadzenie ewidencji wskazań urządzeń pomiarowych w nieruchomości,
 • wywieszanie na tablicach ogłoszeń odpowiednich informacji o telefonach służb technicznych,
 • bieżąca obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej polegająca na wykonywaniu zleconych przez zarząd wspólnoty czynności z nimi związanych, zawiadamianie właścicieli lokali o terminach zebrań, protokołowanie zebrań oraz powiadamianie właścicieli lokali o treści uchwał podjętych w drodze indywidualnego zbierania głosów,
 • przygotowanie i obsługa w imieniu wspólnoty wszelkiej korespondencji z urzędami, kontrahentami oraz członkami wspólnoty w zależności od zaistniałych spraw i potrzeb.

Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

1. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze (art.5 ust.2 RODO),
2. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
3. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
5. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
6. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
7. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
8. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
9. klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna” (w bloku „Akty prawne”).